Nhà Ở

5,657,111.00
Giá: 930tr (còn thương lượng)
Diện tích: 74 m2
5,657,111.00
Giá: 3,5 Tỷ
Số Phòng: 4
Diện tích: 35 m2
5,657,111.00
Giá: 3 Tỷ
Số Phòng: 5
Diện tích: 25 m2
5,657,111.00
Giá: 5,5 Tỷ
Số Phòng: 4
Diện tích: 50 m2
5,657,111.00
Số Phòng: 3
Diện tích: 73 m2
5,657,111.00
Số Phòng: 3
Diện tích: 70 m2
5,657,111.00
Số Phòng: 4
Diện tích: 52 m2
5,657,111.00
Giá: 4,5 TỶ
Số Phòng: 3
Diện tích: 88 m2
5,657,111.00
Giá: 1 Tỷ/ Căn
Số Phòng: 3
Diện tích: 21 m2
0896 410 368